Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng

Hotline:0963.196.851
đăng nhập đông trùng hạ thảo

Hướng dẫn mua hàng

Bước 1: Chọn sản phẩm cho vào giỏ hàng

Bước 2: Chọn số lượng sản phẩm muốn mua

Bước 3: Chọn "Đặt hàng"

Bước 4: Kiểm tra lại số lượng và tổng giá trị đơn hàng, xong chọn "Thanh toán"

Bước 5: Điền thông tin mới nếu là khách hàng mới chưa đăng ký, điền email đăng nhập nếu là khách hàng đã đăng ký 

Bước 6: Điền thông tin đăt hàng và thông tin nhận hàng (lưu ý điện thoại và địa chỉ nơi nhận phải chính xác), xong chọn "Xác nhận"

Bước 7: Chọn phương thức giao hàng va phương thức thanh toán, xong chọn "Hoàn tất"

Bước 8: Kiểm tra lại thông tin chính xác, xong chon "Hoàn tất"

Lưu ý: Nếu khách hàng chọn Thanh toán trực tuyến thì thông tin tiếp theo sẽ vào cổng thanh toán điện tử của BaoKim.vn nhận thanh toán cho viethathao.vn, khách hàng thực hiện theo hướng dẫn của Bảo Kim, mức phí thanh toán do Baokim.vn quy định