Tư vấn sử dụng

Tư vấn sử dụng

Hotline:0963.196.851
đăng nhập đông trùng hạ thảo

Tư vấn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng Đông Trùng Hạ Thảo Milita

Hướng dẫn sử dụng Đông Trùng Hạ Thảo Milita

Người lớn: 1-2 gam khô Đông Trùng Hạ Thảo Milita/ngày hoặc 6-10 gam tươi Đông Trùng Hạ Thảo Milita/ngày Trẻ em trên 5 tuổi: 0,5-1 gam khô Đông Trùng Hạ Thảo Milita/ngày hoặc 2-4 gam tươi Đông...
Người lớn: 1-2 gam khô Đông Trùng Hạ Thảo Milita/ngày hoặc 6-10 gam tươi...